پیشینه علمی - پژوهشی
دکتر کاظم عظیمی

 

مدارک و درجات علمی

1- کارشناسی زبان و ادبیات عربی- دانشگاه اراک- سال 1380.

2- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی - دانشگاه تربیت مدرس تهران- سال 1384.

3- دکترای زبان و ادبیات عربی - دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران - سال 1388.


تماس با ما

 

در این وب سایت مطالب علمی ، اخبار ، یادداشت ها و مقالاتی از دکتر عظیمی ارائه میگردد ، دکتر عظیمی متولد شهرستان شازند ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد میباشند.